I. ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ:
             1. Sửa chữa xe máy
             2. Điện ô tô

             3. Gầm ô tô
             4. Động cơ ô tô

             5. Điều hòa ô tô
             6. Đồng sơn ô tô
             7. Điện dân dụng và điện công nghiệp
             8. Điện lạnh và điều hòa không khí
             9. Kỹ thuật xây dựng
             10. 
Vận hành máy
             11. 
Công nghệ hàn (Hàn 3G, Hàn 6G, Hàn TIG, MAG)
             12. Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính
             13. Tin học văn phòng
             14. Cấp thoát nước

      II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
         Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên;
              - Có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học;
              - Không trong thời gian bị truy tố hoặc thi hành án hình sự.
      III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:  Xét tuyển
      IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  Từ 3 tháng đến dưới 1 năm
Giờ học thực hành của sinh viên khoa Điện
Giờ học thực hành của sinh viên khoa Công nghệ ô tô 
Sinh viên khoa Xây dựng học vận hành máy