Ngày 24/8/2023, Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2023.
   Đại biểu tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy; các đồng chí cấp ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, giáo viên dạy Lý luận chính trị, Giáo dục công dân các bậc học trên địa bàn Thành phố.

 
Toàn cảnh Hội nghị Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2023.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2023.

   Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và một số tình hình về công tác giáo dục hiện nay; nghe quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển”; thông tin về Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Thành phố và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.
 
   Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã trao thưởng cho 4 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
 
   Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An vinh dự là một trong 4 tập thể được BCH Đảng bộ Thành phố Vinh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
   Hội nghị tập huấn bồi dưỡng dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị trước thềm năm học mới và có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới./.

 
Hồ Thảo