1. Quá trình thành lập:
     
 Đoàn Thanh Niên Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An trực thuộc Trường Cao Đẳng Việt - Đức Nghệ An được thành lập và trưởng thành từ năm 1996 đến nay, Đoàn trường đã trải qua 11 nhiệm kì và đạt được nhiều nhiều thành tích quan trọng. 

Đặc biệt, Đoàn trường luôn là một trong các trường có phong trào sinh viên sôi nổi, thiết thực, hiệu quả nhất của khối trường thi đia các trường đại học cao đẳng tỉnh Nghệ An với các hoạt động phù hợp với thế mạnh của trường: hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng; hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học; hoạt động giao lưu quốc tế và các hoạt động mang tính đặc thù về chính trị tư tưởng.           
Địa chỉ văn phòng Đoàn: Tầng 2 khu Hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Việt - Đức Nghệ An- 315 Lê Duẩn, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
ĐT: 098.664.9849

2. Chức năng nhiệm vụ được giao: 
            
Thực hiện nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tạo môi trường rèn luyện và định hướng hoạt động, chính trị cho sinh viên nhà trường, giúp Đoàn viên rèn luyện và trưởng thành về mặt tư tưởng chính trị. Đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động xã hội góp sức vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước.

 Đoàn trường là nòng cốt chính trị và phối hợp với các chi đoàn trong trường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên, tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động góp phần quan trọng trong việc phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… cũng được đẩy mạnh.

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.