Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An


(Baonghean.vn) - Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã đạt được qua các thời kỳ.
 

Chiều 19/9, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (22/9/1954 - 22/9/2022). Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Trải qua 68 năm xây dựng, phát triển, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã có những bước tiến vững chắc, có chiều sâu trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội.

Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh báo cáo một số nét nổi bật Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Lê

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Thường xuyên tổ chức tổng kết thực tiễn, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao đổi về vai trò lãnh đạo tổ chức đảng trong Khối Các cơ quan tỉnh đối với công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Kế thừa truyền thống nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hoá, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó tập trung thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá”.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành và thực hiện có hiệu quả 1 nghị quyết, 2 đề án, 2 chỉ thị... từ đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh”.

Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 4
Đồng chí Trần Thị Nhung - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chia sẻ suy nghĩ về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Đảng bộ Khối trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh được ban hành và bước đầu đã đạt được những kết quả rõ nét.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 68 năm qua, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối đặt quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 5

Đồng chí Trần Công Dương - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao đổi về vai trò và trách nhiệm của Đảng ủy Khối trong việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối đã đạt được qua các thời kỳ.

Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ trăn trở công tác xây dựng đảng: Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong Đảng bộ Khối trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ảnh 6

Đồng chí Tô Hồng Hải - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chia sẻ về đổi mới, nâng cao vai trò của cấp ủy trong đổi mới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Vai trò của cấp ủy trong đổi mới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; vai trò và trách nhiệm của Đảng ủy Khối trong việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo và khẳng định vai trò vị thế của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị của tỉnh; vai trò tổ chức đảng trong công tác cải cách hành chính,…

Thanh Lê
Báo Nghệ An