Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 – 2025

     Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 30/5/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An về việc Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 28/6/2022, 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

     Trong báo cáo chính trị của các Chi bộ trình Đại hội đã phân tích một cách khoa học, khách quan về những mặt thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên các mặt công tác: Xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể... qua đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên cơ sở thực tiễn của các Chi bộ; bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ của nhiệm kỳ mới có đủ năng lực để lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo Chính trị của các Chi bộ.

      Mở đầu là Đại hội Chi bộ Khoa Điện, diễn ra ngày 20/6/2022. Chi bộ Khoa Điện có 11 Đảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại Khoa; trong đó, nam có 7 đồng chí, nữ có 4 đồng chí; trình độ Lý luận Chính trị cao cấp có 01 đồng chí, Trung cấp Chính trị có 03 đồng chí, Sơ cấp Chính trị có 04 đồng chí. Đảng viên chính thức 10 đồng chí, Đảng viên dự bị 01 đồng chí.

     Tham dự tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; đồng chí Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ Khoa Điện.
 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa Điện. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Phó Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Khoa Điện, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Phạm Quốc Vương Báo cáo tham luận về công tác chuyên môn. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Ngô Thị Hạnh Báo cáo tham luận về phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Hường

     Đại hội Chi bộ Khoa Điện đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Nhân; đồng chí Nguyễn Quang Huy và đồng chí Nguyễn Hiếu Trung.
    Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Nhân giữ chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Quang Huy giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội Chi bộ Khoa Điện. Ảnh: Trịnh Hường
 

 

Đảng ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Điện, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường

      Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản diễn ra ngày 22/6/2022. Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản có 08 Đảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại Khoa. Trong đó, nam có 01 đồng chí, nữ có 07 đồng chí; trình độ Cao cấp Chính trị có 01 đồng chí, Trung cấp Chính trị có 01 đồng chí, Sơ cấp Chính trị có 06 đồng chí; Đảng viên chính thức 08 đồng chí.

     Đại diện Đảng ủy Nhà trường tham dự tại Đại hội có đồng chí Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức – Kế hoạch, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và toàn thể Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản.
 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Hoa Cúc Hương - Phó Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Báo cáo tham luận về công tác chuyên môn. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Vương Thành Luân Báo cáo tham luận về công tác văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Hường

     Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã bầu 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Nguyễn Việt Hà giữ chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoa Cúc Hương giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ.
 

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản. Ảnh: Trịnh Hường
 

 

Đại diện Đảng ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường

      Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí – Xây dựng diễn ra ngày 23/6/2022. Chi bộ Khoa Cơ khí – Xây dựng có 08 Đảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Cơ khí và Khoa Xây dựng. Trong đó, nam có 06 đồng chí, nữ có 02 đồng chí; trình độ Cao cấp Chính trị có 02 đồng chí, Trung cấp Chính trị có 03 đồng chí, Sơ cấp Chính trị có 03 đồng chí; Đảng viên chính thức 08 đồng chí.

     Đồng chí Cao Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Khoa Cơ khí – Xây dựng tham dự Đại hội.
 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí - Xây dựng. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Đặng Khắc Nam - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Khoa Cơ khí - Xây dựng, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền Báo cáo tham luận về công tác quản lý học sinh, sinh viên. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn Báo cáo tham luận về công tác phát triển đảng viên trong chi bộ. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Hường

     Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí – Xây dựng đã bầu 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng giữ chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ.
 

Các đại biểu bầu cử tại đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí - Xây dựng. Ảnh: Trịnh Hường
 

Tặng hoa tri ân và chia tay Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

 

Đại diện Đảng ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Cơ khí - Xây dựng, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường

      Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức – Kế hoạch diễn ra ngày 25/6/2022. Chi bộ phòng Tổ chức – Kế hoạch có 12 Đảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Kế hoạch – Tài chính. Trong đó, nam có 05 đồng chí, nữ có 07 đồng chí; trình độ Cao cấp Chính trị có 03 đồng chí, Trung cấp Chính trị có 03 đồng chí, Sơ cấp Chính trị có 06 đồng chí; Đảng viên chính thức 12 đồng chí.

     Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng cùng các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư; Phó Bí thư các Chi bộ và toàn thể các Đảng viên; quần chúng trong Chi bộ Phòng Tổ chức – Kế hoạch.
 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Kế hoạch. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hà - Phó Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Phòng Tổ chức - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Cao Thị Nhung Báo cáo tham luận về công tác Đoàn thể. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Định Báo cáo tham luận về công tác Hành chính. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Hường

     Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức – Kế hoạch đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025, gồm 03 đồng chí và tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Hạnh giữ chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Thị Minh Hà giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Cao Thị Nhung là Chi ủy viên.
 

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Kế hoạch. Ảnh: Trịnh Hường
 

 

Đại diện Đảng ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ phòng Tổ chức - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường

      Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo – Khảo thí – Học sinh sinh viên diễn ra ngày 27/6/2022. Chi bộ phòng Đào tạo – Khảo thí – Học sinh sinh viên có 14 Đảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Công tác Học sinh sinh viên. Trong đó, nam có 08 đồng chí, nữ có 06 đồng chí; trình độ Cao cấp Chính trị có 03 đồng chí, Trung cấp Chính trị có 05 đồng chí, Sơ cấp Chính trị có 06 đồng chí; Đảng viên chính thức 14 đồng chí.

     Đại diện Đảng ủy Nhà trường có đồng chí Nguyễn Hữu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; đồng chí Cao Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và toàn thể các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Phòng Đào tạo – Khảo thí – Học sinh sinh viên tham dự Đại hội.
 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí - HSSV. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Liêu - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Phan Thị Mai Thành - Phó Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo Thí - Học sinh sinh viên, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Cao Trường Báo cáo tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng Đảng trong Chi bộ. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Dương Đình Phú Báo cáo tham luận về công tác đào tạo, tuyển sinh và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Phạm Văn Cường Báo cáo tham luận về công tác công đoàn của Đảng viên. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Phùng Ngọc Lâm Báo cáo tham luận về công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh Báo cáo tham luận về công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Hường

      Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo – Khảo thí – Học sinh sinh viên đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Liêu giữ chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Phan Thị Mai Thành giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Văn Cường là Chi ủy viên.
 

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí - Học sinh sinh viên. Ảnh: Trịnh Hường
 

 

Đại diện Đảng ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí - Học sinh sinh viên, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường

      Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô – Đào tạo Lái xe diễn ra ngày 28/6/2022. Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô – Đào tạo lái xe có 13 Đảng viên, sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Đào tạo Lái xe. Trong đó, nam có 11 đồng chí, nữ có 02 đồng chí; trình độ Cao cấp Chính trị có 01 đồng chí, Trung cấp Chính trị có 03 đồng chí, Sơ cấp Chính trị có 09 đồng chí; Đảng viên chính thức có 13 đồng chí.

     Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; đồng chí Cao Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và toàn thể các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô – Đào tạo lái xe.
 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ ô tô - Đào tạo lái xe. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoa - Phó Bí thư Chi bộ Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô - Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Đinh Quang Hùng Báo cáo tham luận về công tác chuyên môn. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Thành Trung báo cáo tham luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa Báo cáo tham luận về công tác xây dựng phát triển Đảng đối với học sinh, sinh viên. Ảnh: Trịnh Hường
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Hường

     Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô – Đào tạo Lái xe đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Cao Sơn giữ chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Xuân Hoa giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Thành Nhân là Chi ủy viên.
 

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô - Đào tạo lái xe. Ảnh: Trịnh Hường
 

 

Đại diện Đảng ủy và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Công nghệ Ô tô - Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Trịnh Hường

      Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; đồng chí Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Đảng ủy viên khẳng định các Chi bộ đều là Chi bộ nòng cốt của Đảng ủy; Đảng viên là các cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, vừa luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian tới nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tập thể các Chi bộ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

     Tại Đại hội, các chi bộ đã thống nhất nội dung văn kiện và hoàn thành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng bộ. Các đồng chí đắc cử Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 đều đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng tổ chức, điều hành hoạt động của chi bộ thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua Dự thảo Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

     Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, dân chủ, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là tiền đề để các Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An trong sạch, vững mạnh.
Trịnh Hường