- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017của Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng;
- Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng;
- Căn cứ Công văn số 3450/TCGDNN-VP ngày 19/12/2017 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp;
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-Tr.VĐ ngày 6/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 18/2019/GCN-ĐKHĐDN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 06 tháng 11 năm 2019;

-  Căn cứ vào việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Nhà trường;
Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.
T.T  ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ Thời gian đào tạo Đối tượng tuyển sinh
I.   TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (335 chỉ tiêu)  

Tốt nghiệp THPT và tương đương
1.   Điện Công nghiệp 80   chỉ tiêu 3 năm
2.   Hàn 80   chỉ tiêu 3 năm
3.   Công nghệ ô tô 80   chỉ tiêu 3 năm
4.   Kỹ thuật xây dựng 25   chỉ tiêu 2,5 năm
5.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 50   chỉ tiêu 3 năm
6.   Kế toán doanh nghiệp 20   chỉ tiêu 3 năm
II.   TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (500 chỉ tiêu)  
Tốt nghiệp THCS
trở lên
1.   Công nghệ ô tô 70   chỉ tiêu 2 năm
2.   Điện công nghiệp 100 chỉ tiêu 2 năm
3.   Kỹ thuật xây dựng 15   chỉ tiêu 2 năm
4.   Hàn 100 chỉ tiêu 2 năm
5.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 80   chỉ tiêu 2 năm
6.   Vận hành máy thi công nền 35   chỉ tiêu 1,5 năm
7.   Điện nước 30   chỉ tiêu 1,5 năm
8.   Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20   chỉ tiêu 1,5 năm
9.   Tin học văn phòng 30   chỉ tiêu 2 năm
10.   Kế toán doanh nghiệp 20   chỉ tiêu 2 năm
III. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP     Mọi đối tượng (trong độ tuổi lao động)
    - Tất cả các nghề trên
  - Lái xe mô tô và ô tô các hạng B1, B2, C.
  - Điều khiển phương tiện thủy nội địa
1150 chỉ tiêu Từ 3 tháng đến dưới 1 năm