Hôm nay (9/7), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Quy định được xem là nền tảng căn bản giúp cán bộ, đảng viên chủ động đối mặt và vượt qua thử thách, đề cao danh dự, giữ gìn đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tâm, tận lực phục vụ đất nước, Nhân dân.

Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh tư liệu
Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh tư liệu
 

Quy định 144 về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên” được ban hành trong bối cảnh từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, có hơn 100 cán bộ cao cấp bị kỷ luật. Trong đó, 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến những vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại một số địa phương … gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tài sản nhà nước, gây mất niềm tin đối với nhân dân.

Điều đó cho thấy, hơn lúc nào hết, cần phải đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong việc rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ - đảng viên, nhất là những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo. Bởi thực tế đã chứng minh, sự thành công của Đảng và lòng tin của nhân dân vào Đảng phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: Khả năng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn và tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng vì lợi ích nhân dân.jpg Quy định 144 đã đề ra những chuẩn mực cụ thể về đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có. Ảnh tư liệu minh họa
 

Quy định 144 đã đề ra những chuẩn mực cụ thể về đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có. Đó là: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; Có bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Đặc biệt, với Quy định này, Bộ chính trị đã yêu cầu “cán bộ, đảng viên nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, không tham vọng quyền lực; giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên; không bị tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Sẵn sàng từ chức khi thấy mình không đủ khả năng, uy tín”.

Sở dĩ phải nhấn mạnh yêu cầu này là vì, nhìn lại hầu hết những cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật thời gian qua, đều có điểm chung là vì họ thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thiếu bản lĩnh, dễ bị mê hoặc bởi quyền lực, tiền tài, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng...Họ đã phản bội lại lời thề với Đảng, với Dân.

Nhìn lại thực tiễn hơn 9 thập kỷ xây dựng và phát triển của Đảng, việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức cách mạng là cách để mỗi cán bộ đảng viên góp sức mình xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng vai trò là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện sự nghiệp Cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho nên việc ban hành Quy định 144 lúc này là thể hiện sự yêu cầu cao hơn của Đảng về tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Để thấy rằng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới không có chỗ cho những cán bộ làng nhàng, trì trệ, không chịu đổi mới; nguy hại hơn nữa là thoái hóa biến chất, tham nhũng.

Chính vì vậy, Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW hôm nay là sự khẳng định tinh thần mọi chủ trương của Đảng phải thấm đến tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở và mỗi cán bộ đảng viên; để đó thực sự trở thành nền tảng lý luận, là bài học “ tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt được “chuẩn mực đạo đức cách mạng” trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc Quy định quan trọng này và đưa vào thực tiễn cuộc sống, vào công tác, sinh hoạt của các cấp ủy Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị, để thấy rằng, xây dựng Đảng về đạo đức thực sự là nền tảng căn bản, là gốc rễ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, thực sự xứng đáng là Đảng của Đạo đức, Đảng của Văn minh như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Theo Vân Thiêng (Báo Nghệ An)