Kính thưa quý vị đại biểu!
         Thưa các đồng chí
         Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các quý vị đại biểu dự đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lời đầu tiên, xin gửi đến quý vị đại biểu, cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
          Thưa các đồng chí!
Qua theo dõi và nghe Báo cáo chính trị, có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh khó khăn nhiều mặt của các trường đại học, cao đẳng, Đảng bộ nhà trường đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đưa nhà trường tiếp tục có bước phát triển đúng hướng, với những kết quả nổi bật là:
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo ở tất cả các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp gắn với thực hiện tốt công tác tuyển sinh; quy mô đào tạo năm sau cao hơn năm trước. Tích cực đổi mới nội dung và phương pháp, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học. Thực hiện tốt việc đào tạo theo nhu cầu của thị trường. Tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đào tạo theo đơn đặt hàng, có địa chỉ theo nhu cầu của người sử dụng lao động và xuất khẩu lao động. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên của nhà trường có việc làm.
Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an ninh trường học, không để học sinh, sinh viên bị tác động bởi tệ nạn xã hội, những luận điệu tuyên truyền, lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo của các thế lực thù địch để kích động, lôi kéo giới trẻ tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.
Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng Nhà trường và các đoàn thể được chăm lo, nhất là những năm cuối nhiệm kỳ. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, dân chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác cán bộ được quan tâm. Thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các khoa phòng và tinh giản biên chế. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 46 học sinh, sinh viên vào Đảng.
          Nhìn chung: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tin tưởng ở sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của Ban giám hiệu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của nhà trường.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, những thành tích Đảng bộ Trường cao đẳng Việt Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua.
          Thưa các đồng chí!
        Phấn khởi trước những kết quả đạt được, song tại Đại hội này, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá đúng và chính xác những mặt tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.
Báo cáo chính trị trình đại hội và các ý kiến thảo luận của các đại biểu cũng đã chỉ ra rất cụ thể nhưng tồn tại, hạn chế. Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý đó là: Trong nhiệm kỳ có giai đoạn tính đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ chưa cao; trong lãnh đạo chỉ đạo thiếu quyết liệt; trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một bộ phận có tư tưởng trồng chờ, ỷ lại, ngại đổi mới, tính tiên phong, gương mẫu hạn chế, có đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình
Tôi đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó cùng tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, quyết tâm đưa Trường Cao đẳng Việt - Đức phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.
          Thưa các đồng chí!
Thành phố Vinh đang cùng với Tỉnh Nghệ An tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Thành phố Vinh trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ trên 10 lĩnh vực mà lĩnh vực giáo dục – đào tạo được xác định là nhiệm vụ quan trọng có tiền để sớm khẳng định.
Để góp phần cùng thành phố Vinh hiện thực hóa mục tiêu đó, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân Thành phố và đặc biệt là sự đồng hành, nỗ lực vượt bậc của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn, trong đó có Trường Cao đẳng Việt - Đức. Tại Đại hội này, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.
Thứ nhất: Cần xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi thích hợp để thực hiện mục tiêu trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh cao, là địa chỉ vàng tin cậy cho tuổi trẻ khởi nghiệp, qua đó khẳng định thương hiệu trong khu vực. Xây dựng nhà trường phát triển năng động, hiệu quả, thích ứng với những khó khăn và thách thức đó là: Áp lực tuyển sinh trong môi trường canh tranh ngày càng gay gắt để thu hút học sinh, sinh viên giữa các trường trên địa bàn và cả khu vực. Áp lực từ việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo gắn với thực hiện cơ chế tự chủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo chủ trương của Tỉnh
Thứ hai: Tp trung nâng cao cht lượng đào to theo hướng m, đa dng, linh hot vi nhiu phương thc và trình độ đào to, nht là đạo to ngh cht lương cao theo nhu cu th trường; lấy sự chấp nhận của thị trường lao động làm thước đo của hiệu quả đào tạo. Xây dng văn hóa cht lượng tr thành yếu t ct lõi để thc hin các hot động t chc và qun lý đào to.
Tích cc đi mi phương pháp ging dy, tăng cường áp dng các mô hình dy hc tiên tiến, hin đại, ng dng công ngh thông tin trong dy và hc. M rng quan h và tăng cường liên kết vi doanh nghip, nhà máy để nâng cao cht lượng đào to đồng thi gii quyết vic làm cho hc sinh, sinh viên.
Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh cho học sinh, sinh viên. chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Thứ ba: Chú trng công tác xây dng, qung bá thương hiu, uy tín ca Nhà trường gn vi thc hin tt công tác tuyn sinh, m rng địa bàn, đối tượng tuyn sinh không ch trong địa bàn tnh để từng bước khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường trong khu vực. Phấn đấu sớm khẳng định thương hiệu của nhà trường như trước đây.
Có gii pháp huy động hiu qu các ngun lc để đầu tư nâng cp cơ s vt cht, trang thiết b phc v ging dy và hc tp. Rà soát, xây dng đội ngũ cán b qun lý và giáo viên đáp ng tiêu chun ca trường ngh cht lượng cao có trình độ năng lc đáp ng yêu cu nhim v trong giai đon mi.
Thứ tư: Chăm lo công tác xây dng Đảng b, Nhà trường và các t chc đoàn th vng mnh. Nâng cao năng lc lãnh đạo, qun lý ca Đảng y, Ban giám hiu vi tinh thn đổi mi, dân ch, hiu qu. Trong lãnh đạo, ch đạo phi quyết lit, bám sát mc tiêu, định hướng ln ca nhim k để t chc thc hin. Thc hin tt các nguyên tc t chc sinh hot Đảng, nht là nguyên tc tp trung dân ch, t phê bình, phê bình, tăng cường cng c khi đoàn kết, thng nht cao trong Đảng b làm cơ s để thc hin thng li các mc tiêu đề ra.
Chú trng công tác chính tr tư tưởng, khơi dy và phát huy tinh thn đổi mi, sáng to, phát huy truyn thng ca nhà trường để động viên cán b, giáo viên, hc sinh, sinh viên thi đua thc hin tt các nhim v được giao.
         Thưa đại hội!
Những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội chúng ta quyết nghị cho nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ được Đại hội giao cấp ủy khóa mới lãnh đạo thực hiện. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành, với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời Đại hội cần bầu đủ, có chất lượng số đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 24.
Ngay sau Đại hội, Đảng ủy cần sớm triển khai chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời, có hiệu quả, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
          Thưa các đồng chí!
Tôi tin rằng với bề dày truyền thống 48 năm qua, cùng với nền tảng đạt được trong nhiệm kỳ qua và sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân viên Nhà trường, cùng với sự quan tâm của Tỉnh và Cấp ủy, chính quyền Thành phố, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức sẽ lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đưa Nhà trường có những bước tiến bền vững và vượt bậc góp phần sớm đưa thành phố Vinh trở thành trung tầm vùng về lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
          Xin trân trọng cảm ơn!