Thứ 7, ngày 21 tháng 05 năm 2022
10:08 06/12/2021

               UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 17

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021)

Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An

chung tay, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/12/2021

8h00

 Họp Ban Giám hiệu

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường

- Ban Giám hiệu

- Trưởng Phòng TC-HC

Phòng

Phó Hiệu trưởng

14h00

 Thông báo kết quả sát hạch và tuyển dụng viên chức

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng sát hạch

- Thành viên Hội đồng sát hạch và tuyển dụng viên chức

Phòng họp

 Số 2

Thứ Ba, ngày 07/12/2021

14h00

 Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng CSGDNN và chương trình đào tạo năm 2021

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

- Thành viên Hội đồng tự đánh giá

Phòng họp

 Số 2

Thứ Tư, ngày 08/12/2021

7h30

Kiểm tra công tác dân chủ cơ sở

Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh Nghệ An

- Ban Giám hiệu

- Trưởng các phòng, khoa, đoàn thể

Phòng họp

 Số 2

14h00

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp khóa 13 – Anh Sơn

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp

- Thành viên Hội đồng thi tốt nghiệp trung cấp K13 – Anh Sơn

Phòng họp

 Số 2

15h00

Họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác Hội giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường

- Ban Giám hiệu

- Giảng viên tham gia Hội giảng

- Phòng Đào tạo

- Trưởng các khoa: Cơ khí, Điện, CN ô tô, Đào tạo lái xe

- Giảng viên trợ giảng

Phòng họp

 Số 2

Thứ Năm, ngày 09/12/2021

9h00

Bình xét thi đua công tác công đoàn năm học 2020 - 2021

ThS. Cao Anh Tuấn: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Phòng họp

 Số 2

14h00

Họp giao ban phiên tháng 12

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường

- Ban Giám hiệu

- Trưởng, phó các phòng, khoa

- Trưởng đoàn thể

Phòng họp

 Số 2

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021

8h00

 Tổng kết phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

ThS. Cao Anh Tuấn: Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu

- Trưởng, phó các phòng, khoa, đoàn thể

- Thành viên Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Giảng viên không có giờ giảng

- Học sinh sinh viên được điều động

Hội trường Số 1

13h30

Tổ chức thi tốt nghiệp TC khoá 13 – Anh Sơn

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi

- Thành viên Hội đồng thi tốt nghiệp TC khoá 13 – Anh Sơn

Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn

Thứ Bảy, ngày 11/12/2021

Cả ngày

Tổ chức thi tốt nghiệp TC khoá 13 – Anh Sơn

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi

- Thành viên Hội đồng thi tốt nghiệp TC khoá 13 – Anh Sơn

Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn

Chủ Nhật, ngày 12/12/2021

13h30

 Thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng sát hạch lái xe ô tô

- Các giáo viên Khoa ĐTLX

- Các thí sinh dự thi

Hội trường số 1

Sân sát hạch A1

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ: huynhgiangvtvd@gmail.com trước 10h00 sáng Thứ Sáu hàng tuần.

                                                                                  

 

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

  © 2019 Bản quyền của Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An
  Địa chỉ: 315 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An
  Cơ sở 2: Xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.
  Tel:0238.3832738
  Email: cdvdna@gmail.com (Ban tuyển sinh: tuyensinh.cdvdna@gmail.com)
  Website: http://cdvdna.edu.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Hữu Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường