Thứ 7, ngày 21 tháng 05 năm 2022
10:08 30/11/2021

               UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 16

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021)

Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An

chung tay, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/11/2021

8h00

 Họp Ban Giám hiệu

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Ban Giám hiệu

- Trưởng Phòng TC-HC

Phòng

Phó Hiệu trưởng

9h30

 Họp Hội đồng xét nâng lương

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Hội đồng xét nâng lương

Phòng họp Số 2

14h00

 Họp Đảng ủy

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Đảng ủy viên

- Bí thư các Chi bộ

Phòng họp Số 2

Thứ Ba, ngày 30/11/2021

14h00

Hội nghị học tập quán triệt về kết luận hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Khóa XIII

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Toàn thể Đảng viên, CNV Nhà trường

Hội trường

Số 1

Thứ Tư, ngày 01/12/2021

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng CSGGNN và Chương trình đào tạo

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá

- Hội đồng tự đánh giá chất lượng CSGGNN và Chương trình đào tạo

Phòng họp Số 2

15h30

Thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại

Phòng họp Số 2

Thứ Năm, ngày 02/12/2021

14h00

Họp Hội đồng công nhận tốt nghiệp

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Hội đồng tốt nghiệp K13 – Yên Thành

Phòng họp Số 2

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 04/12/2021

7h30

Thi sát hạch lái xe ô tô

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

- Hội đồng thi sát hạch lái xe ô tô

- Các giáo viên Khoa ĐTLX

- Các học viên dự thi

Trung tâm sát hạch PTS

8h00

Thực hiện sát hạch về tuyển dụng viên chức

ThS. Nguyễn Hữu Hằng: Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng

- Hội đồng tuyển dụng

Phòng họp Số 2

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021

 

 

 

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ: huynhgiangvtvd@gmail.com trước 10h00 sáng Thứ Sáu hàng tuần.

                                                                      

 

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

  © 2019 Bản quyền của Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An
  Địa chỉ: 315 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An
  Cơ sở 2: Xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.
  Tel:0238.3832738
  Email: cdvdna@gmail.com (Ban tuyển sinh: tuyensinh.cdvdna@gmail.com)
  Website: http://cdvdna.edu.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Hữu Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường