Đồng chí Võ Văn Thưởng: Mỗi đảng viên đều phải 'khép mình' vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng


Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
 

Sáng 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú -  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

CHẤT LƯỢNG HIỆU LỰC ĐƯỢC NÂNG CAO

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng cao; góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm đã kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.
 

Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; UBKT các cấp kịp thời được kiện toàn; tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT các cấp được tiếp tục sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Nghệ An, trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.900 lượt tổ chức đảng với 3.250 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 520 tổ chức đảng với trên 970 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.960 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với hơn 1.700 tổ chức đảng.

Trong năm, cấp ủy các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, hơn 1.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hơn 120 đảng viên.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua.

Qua công tác kiểm tra của Đảng đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
 

 Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, ngành đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.  

TĂNG CƯỜNG TÍNH KỶ LUẬT

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
 

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên với phương châm: “Giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài”. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý: Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm.

“Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, điều lệ của Đảng… Nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực điển hình để tập trung thực hiện việc kiểm tra, giám sát” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm tra và các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác điều tra, xét xử. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, truyền thông báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát…

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
 

Đi cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực và bản thân phải “liêm, sạch”, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép, sự cám dỗ mua chuộc; thực sự công tâm, khách quan… Đồng thời, coi trọng công tác kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. 


Thanh Lê
Báo Nghệ An