PGS.TS. Bùi Văn Dũng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

       Kính thưa quý vị đại biểu
       Kính thưa các đồng chí
       Thưa toàn thể đại hội!

       Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/ThU ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, được sự nhất trí Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin chúc sức khoẻ các đồng chí trong đoàn công tác Tỉnh ủy Nghệ An; Thường trực Thành ủy Vinh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, chuyên viên Thành ủy Vinh; đại diện phòng PA03 Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính quyền phường Trung Đô; các quý vị Đại biểu và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường. Đặc biệt xin kính chúc sức khỏe và bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các Thầy giáo nguyên là Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

        Kính thưa các đồng chí lãnh đạo
        Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí,
       Thưa toàn thể đại hội!
        Có thể nói, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; thời gian chuẩn bị cho đại hội đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Nhà trường. Công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và tập hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của đại biểu Đại hội, của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Nhà trường.
         Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Nhà trường. Đại hội diễn ra trong thời điểm lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đang quyết tâm thực hiện nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong bối cảnh mới. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực với phương châm: thực tâm – thực tài – thực nghề; gắn đào tạo nghề với thị trường lao động. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, Đảng bộ Nhà trường đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế..., công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng được nâng lên. Cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

        Thưa toàn thể đại hội!
        Đạt được những kết quả trên, chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự gắn bó mật thiết với toàn thể cán bộ, đảng viên, sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Thành ủy Vinh và sự phối hợp giúp đỡ của các chi bộ, phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường...
        Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An quyết tâm phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội chúng ta tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:
         1/- Tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ thành phố Vinh.
         2/- Đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh đạo phát triển Nhà trường trong 5 năm tới nhiệm kỳ 2020-2025.
        3/-Lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đúng số lượng, đảm bảo cơ cấu để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ trong những năm tới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV đúng quy định.

         Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí,
         Thưa toàn thể đại hội!
        Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng mỗi Đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy, thực hiện tốt chương trình của Đại hội, làm cho Đại hội thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên đang hướng về Đại hội.
Với ý nghĩa và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. 

        Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!
        Chúc đại hội thành công!
        Xin trân trọng cảm ơn!