ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CĐ HÀN KHÓA 12 NĂM 2021

Câu 1 (02 điểm) Hãy cho biết cấu tạo, tác dụng của lớp thuốc bọc và cách bảo quản que hàn hồ quang tay?
Câu 2 (02 điểm): Nêu thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp hàn TIG?
Câu 3 (03 điểm): Cho mối hàn giáp mối như hình vẽ:
 

Biết rằng lực kéo N=260 KN,  δ =28 KN/cm2, Vật liệu có S = 8 mm, = 60 độ. Hãy xác định chiều rộng của tấm ghép để kết cấu đảm bảo điều kiện bền. 

Câu4 (02 điểm): Vẽ sơ đồ cấu tạo, nêu nguyên lý làm việc của máy hàn xoay chiều một pha có lõi từ di động? Trình bày các ưu nhược điểm khi hàn hồ quang bằng dng xoay chiều?
Câu 5 (02 điểm): Trong hàn khí, thường dùng các loại khí nào để hàn thép các bon? Nêu tính chất và cách điều chế các loại khí đó?
Câu 6 (03 điểm): Cho biết thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp kiểm tra mối hàn bằng siêu âm?
Câu 7 (02 điểm): Cho mối hàn giáp mối như hình vẽ. Biết  lực kéo N=260KN ,  δ=28KN/cm2, chiều dày S = 8mm. Hãy xác định chiều rộng  của tấm ghép để kết cấu đảm bảo điều kiện bền.  


Câu 8 (02 điểm): Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của kim loại lỏng từ que hàn vào bể hàn?
Câu9 (03 điểm): Nêu các nguyên nhân gây ra ứng suất và biến dạng hàn? Các biện pháp giảm ứng suất và biến dạng trong khi hàn?
Câu 10:  Hãy tính toán kích thước phôi, nêu các bước tiến hành gò chun một sản phẩm hình trụ tròn có đường kính 100mm; cao 120mm bằng tôn tấm dày 1mm.
Câu 11: Tìm chiều dài thật để khai triển hình chóp có kích thước: Miệng F400; chiều cao
H = 700; đáy chữ nhật: ( 600 x 750) theo hình vẽ sau:  ( Chọn theo tỉ lệ 1:10)
 
Câu 12 :Thực hiện khai triển hình chóp cân có kích thước như hình vẽ theo tỉ lệ 1:1